AKT EXPRESS D.O.O.
Slovenski put br. 25

Ogranak Novi Stil
Kablovska 44
35 000 Jagodina

Mail: info@novistil.rs

Tel. +381 (0)35 815 06 40

PIB 106285204
MATICNI BROJ 20570563
SIFRA DELATNOSTI 4932

Broj računa
UNICREDIT BANKA
170-30012296000-91

Translate »